VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Sturen op schooluitval
met cijferinformatie

Met behulp van cijferinformatie is gericht sturen op vermindering van schooluitval mogelijk. Cijferinformatie over schooluitval biedt bovendien aanknopingspunten om in proces, aanpak en samenwerking, structurele verbeteringen aan te brengen binnen een regio tussen gemeenten, mbo-instellingen en VO-scholen.

Deze pagina biedt een overzicht aan cijferproducten en –bronnen met  informatie over schooluitval. Zo zijn via de beveiligde site van DUO maandrapportages te raadplegen met actuele verzuim- en uitvalcijfers en de namen van individuele leerlingen. De vsv-planner geeft inzicht in de vsv-cijfercyclus en kan gebruikt worden om de administratieve processen rond schooluitval te optimaliseren.

Zoom in op schooluitval
met de VSV-Verkenner

Bekijk met de VSV-Verkenner de jaarlijkse resultaten van 2005-2006 tot en met 2014-2015 . Zoom met behulp van de landkaart in van landelijk niveau naar RMC-regio of van gemeenten naar mbo-instelling of VO-school. Maak vergelijkingen en download cijferproducten zoals factsheets met demografische gegevens van schooluitvallers en informatie naar leerweg, leerjaar en sectoren.

Percentage per RMC-regio
Minder dan 1,7%
1,8 - 2,0%
2,1 - 2,3%
2,4% of meer

Navigeer over de landkaart voor het percentage voortijdig schoolverlaters per regio 2014-2015

Beleid

 Nieuws

 

Schooluitval in Europese Unie

In 2014 heeft 8.7% van de 18-25 jarigen in Nederland het onderwijs voortijdig verlaten.
Lees verder

DUO

VSV-Scanner

Met de VSV-Scanner kunt u dieper op vsv data inscannen. Met deze toepassing kunt u uw eigen tabel opstellen, meerdere variabelen met elkaar vergelijken en data in Excel of PDF downloaden.
Lees verder