VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Help

Hoe werkt de VSV-Verkenner?

Toelichting cijfers

Zoals in de toelichting is aangegeven, is het aantal vsv'ers gebaseerd op het aantal ingeschrevenen in BRON op 1 oktober van opeenvolgende jaren. Dit aantal wordt primair voor de bekostiging nauwkeurig vastgesteld en levert daardoor een betrouwbaar beeld. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte convenanten afgesloten tussen het ministerie van OCW, scholen en gemeenten om zich ook de komende jaren gezamenlijk in te zetten om het aantal (nieuwe) vsv’ers verder te verminderen. Door deze nieuwe convenanten is er flink wat veranderd in de berekeningswijze en weergave van de vsv-cijfers. Voor meer uitleg en informatie over de bronnen en berekeningswijze van de cijfers zie: 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Naar boven

Uitleg voorlopige - definitieve cijfers

Ieder jaar wordt rond 1 maart het aantal voortijdig schoolverlaters van voorgaand schooljaar gepubliceerd (bijvoorbeeld per 1 maart 2012 de vsv-cijfers over schooljaar 2010/11). Deze gegevens hebben de status 'voorlopig' omdat het hier gaat om gegevens die zijn aangeleverd door de onderwijsinstellingen, maar nog niet zijn gecontroleerd door een accountant. Na de accountantscontrole maakt DUO de cijfers definitief en zullen de voorlopige cijfers worden vervangen door de definitieve cijfers (uiterlijk per 1 november) in de VSV-Verkenner. De afrekening tussen het ministerie van OCW en de onderwijsinstellingen vindt plaats op basis van deze definitieve cijfers.

Naar boven

Navigatie

U kunt u op verschillende manieren op zoek gaan naar uw cijfers op het gewenste niveau:
1. Als u zich in 'landelijke cijfers' bevindt, selecteert u op de kaart de gewenste regio of u kiest de gewenste regio in het 'dropdown menu' ('Selecteer een RMC-regio') dat u direct onder de kaart vindt. Vervolgens kunt u, indien gewenst, verder inzoomen naar de gemeente of school naar keuze.
2. Als u de naam van de regio, gemeente of school weet kunt u op zoek gaan naar de regio of school door op de tabbladen rechts naast “landelijke cijfers' te klikken: “RMC-regio's', 'Gemeenten' of 'Scholen'. Hier vindt u een lijst met respectievelijk alle RMC-regio's, gemeenten en scholen waaruit u een keuze kunt maken.
3. U kiest in het menu, rechtsboven in het scherm, voor de optie 'Uitgebreid zoeken'. U gaat dan naar een nieuwe pagina waar een zoekterm kan worden ingevuld. Ook kunt u direct zoeken in het invulveld boven 'Uitgebreid zoeken' en links naast 'zoek'.

Naar boven

Feiten en cijfers

In de VSV-Verkenner wordt per niveau cijferinformatie getoond, u vindt hier per schooljaar (vanaf 2012/2013) het:

  1. aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
  2. percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters
  3. aantal onderwijsdeelnemers

Naast deze basisinformatie wordt onderin de pagina een 'snelle' vergelijking getoond. In de 'snelle' vergelijking staat per niveau de volgende informatie:

  1. Op landelijk niveau: een vergelijking tussen de landelijke cijfers en de cijfers voor de overige niveaus (op regionaal-, gemeentelijk en schoolniveau).
  2. Op RMC-niveau: een vergelijking tussen de cijfers van de betreffende regio’s en een van de overige niveaus.
  3. Op gemeentelijk niveau: een vergelijking tussen de cijfers van de betreffende gemeente en een van de overige niveaus.

Als u nog dieper op de cijfers wilt inzoomen dan kunt u de VSV-Scanner raadplegen. Met de VSV-scanner kunt u uw eigen tabel opstellen, meerdere variabelen met elkaar vergelijken en deze data in Excel of PDF downloaden. De keuze kan worden gemaakt om de data op landelijk-, regionaal- en school-/instellingsniveau bekijken. Zie VSV-Scanner.

Naar boven

Extra informatie

In het blok 'Extra informatie' staat aanvullende informatie over de bronnen en berekeningswijze van de vsv-cijfers.
Vergelijkfunctie
Wilt u cijfers vergelijken tussen twee regio's of gemeenten, dan kunt u gebruik maken van de menuoptie 'vergelijken'. Hier kunt u twee willekeurige regio's, gemeenten of scholen/instellingen met elkaar vergelijken. Dit werkt heel eenvoudig: nadat een regio, gemeente of onderwijsinstelling is geselecteerd (zie Navigatie), klikt u op 'vergelijken'. Vervolgens kunt u één andere regio, gemeente of school kiezen om de vergelijking mee te maken.
Terug naar beginpagina
Om terug te keren naar de startpagina van de VSV-Verkenner kunt u in het menu op 'Home' klikken.
Om weer terug te keren naar de hoofdpagina van www.aanvalopschooluitval.nl, kunt u linksboven klikken op: 'terug naar Aanval op Schooluitval-website'.

Naar boven

Terminologie

Voortijdig schoolverlater
Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatieniveau het onderwijs verlaat.

Startkwalificatie
Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een Havo- of Vwo-diploma en met het behalen van een diploma op niveau 2 van het MBO.

De Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-functie)
Alle gemeenten in Nederland moeten voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar registreren en ervoor zorgen dat zij via een passend traject (onderwijs, baan of een combinatie daarvan) alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Gemeenten participeren in een van de 39 RMC-regio's (RMC: regionaal meld- en coördinatiefunctie). Per regio coördineert één contactgemeente de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters door scholen. De contactgemeente is de coördinator in een regionaal samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeid. (bron: http://www.ingrado.nl/leerplicht_rmc_in_model/)

Berekeningswijze voortijdig schoolverlater
Het ministerie van OCW gebruikt voor het berekenen van het aantal schooluitvallers gebruik van het Basisregister Onderwijsnummer (BRON). Wanneer een leerling gedurende een schooljaar het onderwijs verlaat, zonder startkwalificatie, dan wordt deze leerling gerekend tot voortijdig schoolverlater. Jaarlijks wordt er op 1 oktober (T) gekeken welke leerlingen het voorgaande jaar (T-1) stonden ingeschreven. Wanneer deze leerlingen op 1 oktober (T) niet meer ingeschreven staat en nog niet in het bezit is van een startkwalificatie, dan is dit volgens de definitie een voortijdig schoolverlater.

Naar boven

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over de VSV-Verkenner of de aanpak van voortijdig schooluitval, kunt u hier terecht.

Naar boven

Bronvermelding

Deze website is gemaakt in opdracht van de directie MBO, afdeling Kwaliteitsafspraak VSV van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Bron cijfermateriaal VSV-Verkenner: OCW/DUO (Onderwijsnummergegevens)

Naar boven

 

 

Uitleg

De VSV-Verkenner geeft op toegang tot kwantitatieve en kwalitatieve informatie over voortijdig schoolverlaten. Daarnaast biedt de VSV-Verkenner de mogelijkheid regio's of onderwijsinstellingen onderling met elkaar te vergelijken én er worden meerdere schooljaren naast elkaar getoond. Hiermee ontstaat inzicht in de (regionale) ontwikkeling van de aanpak van voortijdig schooluitval in Nederland.

>> meer informatie over de 'aanval op schooluitval'

De VSV-Verkenner bevat informatie over voortijdig schoolverlaten op vier niveaus:

  1. Landelijk
  2. Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
  3. Gemeente
  4. School of instelling

Belangrijke gegevens op het gebied van schooluitval zijn samengebracht op overzichtelijke regiopagina's. Per niveau worden jaarlijks de nieuwe vsv-cijfers opgenomen.