VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

RMC-regio's

Percentage per RMC-regio
Minder dan 1,5%
1,5 - 2,0%
2,1 - 2,5%
2,5% of meer
Navigeer over de kaart om een keuze te maken voor een RMC-regio.