VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Regio 29: Rijnmond

De onderstaande diagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die woonachtig zijn in de RMC-regio Rijnmond.

Waar normen genoemd worden betreft het streefnormen voor het vo. Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

De cijfers voor het schooljaar 2013/2014 zijn voorlopige cijfers.
Voor meer achtergrondcijfers (bijvoorbeeld over de schoolsoorten binnen het VO);
zie VSV-Scanner.

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  deelnemers vsv'ers % vsv norm
Totaal 95.531 2.743 2,9%  
Totaal VO 64.860 392 0,6%  
VO onderbouw 33.992 59 0,2% 0,2%
VMBO bovenbouw 16.578 261 1,6% 1,5%
HAVO/VWO bovenbouw 14.290 72 0,5% 0,1%
Totaal MBO 30.671 2.351 7,7%  
MBO niveau 1 1.535 466 30,4% 32,5%
MBO niveau 2 7.481 901 12,0% 13,5%
MBO niveau 3 + 4 21.655 984 4,5% 4,25%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - MBO
MBO% vsv
MBOnorm
Verdeling vsv’ers naar leeftijd
MBOvsv'ers onder de 18 jaar
MBOvsv'ers van 18 jaar of ouder
  deelnemers vsv'ers % vsv norm
Totaal 95.655 2.855 3,0%  
Totaal VO 64.631 382 0,6%  
VO onderbouw 34.006 78 0,2% 0,2%
VMBO bovenbouw 16.600 225 1,4% 1,5%
HAVO/VWO bovenbouw 14.025 79 0,6% 0,1%
Totaal MBO 31.024 2.473 8,0%  
MBO niveau 1 1.322 460 34,8% 27,5%
MBO niveau 2 7.440 963 12,9% 11,5%
MBO niveau 3 + 4 22.262 1.050 4,7% 3,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - MBO
MBO% vsv
MBOnorm
Verdeling vsv’ers naar leeftijd
MBOvsv'ers onder de 18 jaar
MBOvsv'ers van 18 jaar of ouder

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de RMC-regio 29: Rijnmond vergelijken met het landelijk niveau, een andere RMC-regio, een gemeente of een school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
Navigeer over de kaart om een keuze te maken voor een gemeente.
Percentage per gemeente
Minder dan 1,7%
1,8 - 2,0%
2,1 - 2,3%
2,4% of meer
Navigeer naar gemeente

Cijferproducten

Extra informatie