VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

AOC Nordwin

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling AOC Nordwin.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.711 52 1,9%  
VO onderbouw 764 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 800 12 1,5% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 0 0 0,0% 0,1% 0,5%
MBO niveau 1 42 6 14,3% 32,5%
MBO niveau 2 234 11 4,7% 13,5%
MBO niveau 3 + 4 871 23 2,6% 4,25%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.909 72 2,5%  
VO onderbouw 885 1 0,1% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 801 4 0,5% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 0 0 0,0% 0,1% 0,5%
MBO niveau 1 42 19 45,2% 27,5%
MBO niveau 2 253 18 7,1% 11,5%
MBO niveau 3 + 4 928 30 3,2% 3,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 3.112 41 1,3%  
VO onderbouw 911 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 872 4 0,5% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 0 0 0,0% 0,1% 0,5%
MBO niveau 1 55 13 23,6% 22,5%
MBO niveau 2 268 10 3,7% 10%
MBO niveau 3 + 4 1.006 14 1,4% 2,75%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - MBO niveau 1

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - MBO niveau 2

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - MBO niveau 3 + 4
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de AOC Nordwin vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo en mbo
Denominatie algemeen bijzonder
BRIN nummer 12VI
Bevoegd gezag 31126
Correspondentieadres Postbus 675
8901BL LEEUWARDEN
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie