VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Bonhoeffer College

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Bonhoeffer College.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 4.008 15 0,4%  
VO onderbouw 2.242 1 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 842 10 1,2% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 924 4 0,4% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 4.125 15 0,4%  
VO onderbouw 2.336 2 0,1% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 882 5 0,6% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 907 8 0,9% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 4.160 16 0,4%  
VO onderbouw 2.275 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 897 14 1,6% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 988 2 0,2% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Bonhoeffer College vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie samenwerkend protestants-christelijk en rooms-katholiek
BRIN nummer 17VN
Bevoegd gezag 35647
Correspondentieadres Postbus 3081
7500DB ENSCHEDE
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie