VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling .

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm
Totaal 0 0 %  
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm
Totaal 0 0 %  
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm
Totaal 0 0 %  
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs
Denominatie
BRIN nummer
Bevoegd gezag
Correspondentieadres

Cijferproducten

Extra informatie