VSV-Verkenner Zoom in op schooluitval

Thorbecke Scholengemeenschap

De onderstaande staafdiagrammen bevatten cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling Thorbecke Scholengemeenschap.

Naast de prestatienormen zijn er in het vo streefnormen bepaald die lager zijn dan de prestatienormen. De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal 25.000 vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument. Voor meer informatie zie 'Bronnen en berekeningswijze' ( PDF-document | 4 pagina's | 731 Kb )

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters

  • 2012-2013
  • 2013-2014
  • 2014-2015
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 1.950 3 0,2%  
VO onderbouw 957 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 480 2 0,4% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 513 1 0,2% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.002 2 0,1%  
VO onderbouw 1.023 0 0,0% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 500 2 0,4% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 479 0 0,0% 0,1% 0,5%
  deelnemers vsv'ers % vsv streef-norm prestatie-norm
Totaal 2.267 9 0,4%  
VO onderbouw 1.243 1 0,1% 0,2% 1,0%
VMBO bovenbouw 523 5 1,0% 1,5% 4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 501 3 0,6% 0,1% 0,5%
Percentage voortijdig schoolverlaters - VO onderbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - VMBO bovenbouw

 

Percentage voortijdig schoolverlaters - HAVO/VWO bovenbouw
MBO% vsv VO
MBO% vsv MBO
streefnormstreefnorm
prestatienormprestatienorm

Stel uw eigen vergelijking samen

Wilt u cijfers van de Thorbecke Scholengemeenschap vergelijken met het landelijk niveau, een RMC-regio, een gemeente of een andere school/instelling? Selecteer hieronder het niveau dat u wilt vergelijken en maak vervolgens uw keuze.

Vergelijk met 
 

Schoolinformatie

Type onderwijs vo
Denominatie openbaar
BRIN nummer 20DB
Bevoegd gezag 42623
Correspondentieadres Postbus 624
8000AP ZWOLLE
Navigeer naar school

Cijferproducten

Extra informatie